Friday, 27 June 2014

I još malo play doh

Novi set je gotov (recept imate priložen u predhodnom postu)...


MAMA : "Hanna, šta ćemo praviti?"
HANNA : "minions"HANNA : "puža Garija i zmije"
MAMA : :)
HANNA : "humpty dumpty"Humpty Dumpty sat on a wall...